Vertrouwen

3 mei 2021

De tijd die ons gegeven wordt lijkt soms kort, maar duurt soms ook lang. Het ene jaar vliegt voorbij als een vluchtige wolk terwijl het andere jaar nooit lijkt op te houden. Soms lijkt alles zinloos, soms straalt het licht in volle glorie. We kennen allemaal wel een verhaal van iemand die het moeilijk heeft gehad de afgelopen tijd, maar ook zien we altijd weer ergens iets moois ontstaan. Soms is dat slechts een afstandelijke glimp van het werk van Gods handen waar we zomaar overheen kijken, en soms een explosie van liefde en geluk die uit dat werk voort kan komen.

De afgelopen maanden blijf ik me telkens verbazen over de berichten die voorbij komen vanuit Malawi. De geweldige foto’s met blije kinderen die een toekomst hebben door het onderwijs en de zorg die ze mogen ontvangen, de berichten van zieke kinderen, ouders die een groot verlies moeten meedragen, maar ook weer onverwachte hulp van sponsors in Nederland die zoveel mogelijk maken.

En al die indrukken doen iets met me. Ze laten me stilstaan bij de betekenis van ons leven, bij dat wat er echt toe doet. Ze relativeren de situatie waar ik me in bevind, doen me beseffen welke rijkdom we hebben. Het leert me dat onze wereld niet maakbaar is, en we in vertrouwen op onze God door het leven mogen gaan. Vol dankbaarheid als we gezegend over de toppen van het leven gaan, vol hoop als we door donkere dalen gaan. God houdt alles in Zijn hand!

De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet - Spreuken 18:10