Wat kun jij doen?

BIDDEN EN DANKEN

'Bidt zonder ophouden, dankt God in alles'  (1 Thessalonicenzen 5: 17 en 18a). De Bijbel spreekt over het belang en de kracht van het gebed. Wilt u met ons meebidden dat ons werk daadwerkelijk een verandering brengt in de levens van mensen in armoede? De Bijbel laat ook zien dat we in alle omstandigheden God mogen danken. Laten we daarom niet vergeten God te danken voor Zijn leiding in ons werk.


IN ACTIE KOMEN

Wat is er mooier dan je talenten in te zetten om er zo voor te zorgen dat mensen in Malawi hun talenten kunnen gaan ontwikkelen?


GEVEN

Door heel de Bijbel heen, komen we Gods boodschap tegen om te zorgen voor de armen. De Heere Jezus Zelf vat het samen in deze woorden: Heb uw naaste lief als uzelf. Dat betekent dat we de ander moeten gunnen, wat we ook onszelf gunnen. Als rijke westerlingen hebben we hierin een taak. Niets doen is geen optie.