Wederopbouw III

In augustus 2023 zijn we begonnen met de wederopbouw van huizen voor de mensen die door storm Freddy hun huis zijn kwijtgeraakt. Er wordt hard samengewerkt om dit mogelijk te maken!

In totaal zullen er 37 huizen gebouwd worden na storm Freddy. We zullen dit doen in 3 fases.

  • Fase 1 (15 huizen): is begonnen op 28 augustus en afgerond op 28 september. U kunt hier een kaart bekijken met het plan voor de eerste fase van de wederopbouw
  • Fase 2 (7 huizen): is begonnen op 2 oktober
  • Fase 3 (15 huizen): zal starten als fase 2 afgerond is.

Bij de bouw van de huizen proberen we zoveel mogelijk samen te werken met de mensen die de huizen ontvangen en de lokale bevolking. De mensen hoeven niets voor het huis te betalen, maar moeten wel helpen met het brengen van materialen die nodig zijn voor de bouw van hun huis. Zo moeten ze zorgen dat er voldoende water beschikbaar is voor de bouw en voldoende zand. Dit is zwaar werk, want ze dragen dit op hun hoofd. Maar het is belangrijk dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor (de bouw van) hun huis en die verantwoordelijkheid wordt vergroot als ze zichzelf inzetten om dit project te laten slagen. Verder proberen we zoveel mogelijk bouwlieden vanuit Kwanjana aan te nemen of uit de omgeving, zodat dit ook voor werkgelegenheid zorgt. Alleen al voor de eerste fase hebben we ruim 90 mensen aan werk geholpen. Verder worden er in Kwanjana op verschillende plaatsen stenen gemaakt en gebakken, die wij van hen kopen. Ook dit zorgt weer voor werkgelegenheid.

Als de huizen klaar zijn, dragen we de verantwoordelijkheid voor het huis over aan de mensen die erin gaan wonen en aan het dorpshoofd. We adviseren hen hoe ze zo goed mogelijk voor hun huis kunnen zorgen en dringen er ook op aan om goede zorg te dragen voor hun huis. Voor reparatie en onderhoud van het huis zijn de mensen zelf verantwoordelijk.

8 december 2023: Feestelijke opening van de gebouwde huizen