Basisonderwijs

We zijn eind 2018 gestart met een eigen kleuterschool, omdat er in Kwanjana geen kleuterschool was en geen kwalitatief kleuteronderwijs gegeven werd. We besloten om de kinderen die het kleuteronderwijs gevolgd hebben, naar de lokale basisschool te laten gaan van de overheid. We hadden hierbij als doel om samen te werken om de kwaliteit van het onderwijs daar te verbeteren. Maar dat blijkt in de praktijk erg lastig te zijn. De klassen zijn overvol, leerkrachten zijn er niet voldoende en de leerkrachten die er zijn, zijn niet altijd in hun klas te vinden en volgen zelfs extra onderwijs waardoor ze zelden op school te zien zijn. Ook de directie van de school en de leerkrachten die er zijn, worden regelmatig gewisseld waardoor het erg lastig is om samen te werken.

Daardoor zien we de prestaties die de kinderen op de kleuterschool hadden achteruit gaan, zodra ze naar de basisschool gaan. Dit is erg jammer. We geven wel bijles na schooltijd maar dit is niet voldoende om de kinderen het onderwijs te geven wat ze verdienen. Daarom hebben we na veelvuldig overleg besloten om onze eigen basisschool te bouwen, zodat we kunnen streven naar goede kwaliteit, voldoende leerkrachten en kleine klassen.

In mei 2023 is de bouw van de basisschool van start gegaan en in juli was het project afgerond. Op dit moment (oktober 2023) zijn we druk bezig met al het papierwerk te organiseren om een basisschool te mogen starten, een schoolplan te starten, te inventariseren welke materialen aangeschaft moeten worden en alles wat nodig is om te kunnen beginnen met de basisschool. We zullen beginnen met standard 1-4 (groep 3 t/m 6). De planning is om daarna elk jaar 1 groep erbij te laten komen, totdat we een complete basisschool hebben, wat wil zeggen standard 1 -8. Op die manier hopen we dat dit bijdraagt aan beter onderwijs. Want we geloven dat goed onderwijs één van de machtigste wapens is, om armoede te verslaan.