Vrijwilligers aan het woord

31 maart 2021

Omdat wij vrijwilligers zijn bij de stichting For a Change, is ons gevraagd een blog te schrijven. Wij zijn Hillary en Jonella Gnanamuttu, en al voordat de stichting bestond betrokken bij het werk in Malawi.

Jonella: ik ben de zus  van Annemarie, en ik heb de liefde in Annemarie en Marianne zien groeien voor het land en de mensen in Malawi. Toen ik ze in Malawi zag, wist ik dat armoede hun hart geraakt had.

Hillary: door mijn werk bij Woord&Daad in Sri Lanka heb ik mijn ervaringen kunnen delen met Felix, Annemarie, Constantine en Marianne. Ik zie met hoeveel liefde zij hun werk daar doen.

We zijn zelf in Malawi geweest, en ook voor ons heeft Malawi een speciaal plekje in ons hart gekregen.

In gedachten neem ik plaats op de enige stoel in een huisje van een gezin in Malawi. Als ik het huisje vergelijk met mijn eigen huis, voel ik me beschaamd. Mijn gastvrouw geeft me direct een beker water en een goedgevuld bord met eten. Zelf neemt ze niets en komt naast me op de grond zitten. Ze is dankbaar dat ik bij haar op bezoek kom. Ze verteld dat God voor haar en haar gezin zorgt en dat ze tot nu toe iedere dag te eten hebben. Haar kinderen kunnen naar school en haar man heeft werk. Alle eer aan God!

Al leeft deze vrouw in armoede, zij is rijk in God. Daar kunnen wij van leren. En dan denken we aan Jezus. Hij kwam naar deze aarde, om arm te worden, zodat wij rijk kunnen zijn in Hem (2 Korinthe 8:9).

Daarom is het zo mooi om betrokken te zijn bij het werk van Stichting For a Change. Maar bovenal bidden we voor de veldwerkers en alle betrokken mensen in Kwanjana. En keer op keer zien we gebeden verhoord. God zorgt en Hij zegent het werk van For a Change!