NOODHULP VOOR KWANJANA

13 maart 2019

Maandag en dinsdag zijn we samen met een aantal leden van het Actie Comité alle huizen in Kwanjana langsgegaan om de gezinnen te registreren die getroffen zijn door de regenval. Wat een nood hebben we gezien. Bijna 250 gezinnen die (een gedeelte van) hun huis verloren hebben. Sommige gezinnen, die al zo weinig hadden, hebben nu niets meer. Hulp is hard nodig. We zijn verwonderd hoeveel mensen laten zien dat ze de mensen in Kwanjana een warm hart toedragen. Er is in een korte tijd veel geld binnengekomen. Op dit moment worden alle inkopen gedaan zodat we morgen, D.V. 14 maart, noodhulp in Kwanjana kunnen geven. De getroffen gezinnen worden geholpen met onder andere maismeel, dekens, zeep en plastic om de huizen tijdelijk te beschermen.

Iedereen die een bijdage heeft geleverd, hartelijk dank! Het is nog steeds mogelijk om te doneren t.b.v. noodhulp. De nood is groot!

Doneer via NL92 INGB 0006 7128 98 t.n.v. For a Change o.v.v. noodhulp