Mooie en moeilijke momenten

23 maart 2019

Wat is er de afgelopen periode veel gebeurd in Malawi en specifiek in Kwanjana!

Mooie dingen, maar ook wat een leed!

Mooie dingen: de opstart van de kleuterschool met 20 kinderen sinds begin dit jaar! Geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen (en de ouders!) zijn. Maar ook: wat een verantwoordelijkheid om de juiste kinderen toe te laten. Wie laat je wel toe, wie niet? En waarom dan, hoe leg je dat op een goede manier uit?

Met een diepe verzuchting: konden we maar meer mensen helpen…

Nog meer mooie dingen: deze week hebben we de zoektocht voor een leerkracht in Malawi voor de kleuters af kunnen sluiten: heerlijk om te zien dat we uit de 5 sollicitanten een goede leerkracht hebben gevonden!

Maar ook: wat een leed:

Niemand kan gemist hebben dat de noodtoestand in Malawi afgekondigd is door overvloedige regenval. 45.000 getroffen huishoudens. Meer dan 225.000 mensen die geraakt zijn. Veel kwalitatief slechte huisjes die ingestort zijn. Meer dan 30 doden. De nood is enorm en niet te beschrijven met woorden! In Nederland is dit nieuws alweer naar de achtergrond verdrongen door al het andere nieuws. Maar in Malawi drukt de werkelijkheid nog steeds.

Via diverse media is aandacht gevraagd voor noodhulp. Als stichting For a Change zijn we verwonderd over de ruimhartigheid waarmee door onze trouwe achterban gegeven is waardoor we in Kwanjana direct noodhulp konden verlenen. Juist toen het zo hard nodig was.

Maar wat is het dubbel voor onze veldwerkers van For a Change in Kwanjana! Enerzijds dankbaar om te kunnen en te mogen helpen bij zoveel nood. Anderzijds: wat is er ontstellend veel op hen afgekomen. Zoveel vragen, zoveel moeilijkheden. Waar te beginnen? Overal waar je kijkt zijn er zoveel hulpvragen die naar je toekomen. Niet overal kunnen helpen waar je zou willen helpen. ’s Avonds naar je eigen huis gaan en de mensen in Kwanjana achter moeten laten in hun nood.

Daarom is het gebed zo noodzakelijk!

Voor alle getroffen mensen in Malawi en omringende landen.

Voor onze veldwerkers - laten we als een biddende muur rondom hen heen staan en voor hen bidden om wijsheid, moed en kracht. Om te mogen helpen waar dit nodig is. In biddend opzien en in diepe afhankelijkheid aan de Heere waarbij tot steun en troost mag zijn wat ik pas ergens las:

“Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.
Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om steun
en God gaf me kansen.
Ik ontving niets van wat ik vroeg.
Ik ontving alles wat ik nodig had.”