Dankdag

13 november 2019

Dankdag….

Deze maand houden we dankdag in Nederland.

Het woord zegt het al: DANKdag.

Danken voor de goede gaven die we van de Heere ontvangen hebben.

Het gewas op het land, het fruit aan de bomen, gezondheid en kracht om ons werk te doen.

Wat zijn er veel redenen om de Heere te danken. Ook als stichting zijn we dankbaar. Dit jaar mag de stichting 5 jaar bestaan. Wat is er veel gebeurd in de tijd die achter ons ligt. Wat een zegeningen hebben we ontvangen. Veldwerkers die vanuit hun roeping het mooie, maar soms ook zware, werk in Malawi mogen doen. Sponsors en vrijwilligers, de stichting groeit, en wat een werk wordt er verzet!

Dankdag…

Ze kennen in Malawi geen landelijke dankdag, maar toch houden ze dankdag, of beter gezegd: dankdagen. Hoe kan dat denkt u misschien, ze hebben veel minder dan wij hier in Nederland, geen mooie huizen, maar hutjes, eenvoudig en weinig voedsel, slechte gezondheidszorg en dan toch dankdag houden?

Ja, dat kan! De mensen zijn tevreden met heel weinig. Zelfs daarvan delen ze nog uit!

Ook omdat ze ervaren dat de Heere voor hen zorgt in alle omstandigheden waarin zij leven. Of dit nu bij droogte is of overvloedige regen, ze mogen weten dat de Heere van hen afweet. Hij is erbij, ook als er dagen zijn dat zij dat niet zien of ervaren. Zelfs in lijden en verdriet hoeven we niet benauwd te zijn, omdat we mogen weten dat God erbij is. Dag aan dag draagt Hij ons. Als je zo de Heere mag danken in alle omstandigheden dan maakt het niet uit waar je woont. Of dat in Nederland is of Malawi. Als wij op de Heere vertrouwen dan zullen wij ons verblijden over zijn weldaden aan ons bewezen.

Dankt, Dankt nu allen God

met hart en mond en handen.

Die grote dingen doet,

Hier en in alle landen.

Die ons van kindsbeen aan,

Ja, van de moederschoot,

Zijn Vaderlijke hand

En trouwe liefde bood.