Advent

16 december 2021

We leven deze weken in de adventstijd. Tijd van verwachten. Wie of wat verwachten wij?

Als stichting zijn we het jaar 2021 met verwachting, maar ook met vragen ingegaan. Hoe zal alles gaan verlopen, kunnen we acties houden? En nu aan het einde van een veelbewogen jaar blijft er alleen verwondering over. Wat heeft de Heere gezorgd voor onze stichting. 30 nieuwe kindjes hebben een sponsor gekregen. 3 Nieuwe klaslokalen hebben we mogen bouwen. Wat een zegeningen! De Heere heeft de harten van velen geneigd om de stichting een warm hart toe te dragen en op verschillende manieren te ondersteunen.

Ook het nieuwe jaar gaan we verwachtingsvol in. De Heere zorgt, het heeft ons als stichting de afgelopen jaren aan niets ontbroken!

Advent… we zien uit naar Kerst. De komst van de Heere Jezus hier op aarde. In deze tijd sturen we kerstkaarten naar elkaar.. een mooi gebaar, zeker in deze tijd waar we weinig samen kunnen komen, is dit extra bijzonder om te doen én te krijgen. Ik geef u/jou een betekenisvolle tekst mee voor op een kaartje: Ik stuur je een kaartje, maar Hij komt zelf! Als we zo Advent mogen houden dan wordt het een rijk Kerstfeest!

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;

Dit slaan al 's aardrijks einden gade,

Nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,

Gij ganse wereld, juich van vreugd;

Zing vrolijk in verheven psalmen

Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Psalm 98:2