Bidden en danken

Bidt zonder ophouden, dankt God in alles. 1 Thessalonicenzen 5: 17 en 18a. De Bijbel spreekt over het belang en de kracht van het gebed. Wilt u met ons meebidden dat ons werk daadwerkelijk een verandering brengt in de levens van mensen in armoede? De Bijbel laat ook zien dat we in alle omstandigheden God mogen danken. Laten we daarom niet vergeten God te danken voor Zijn leiding in ons werk.

Bidden
 • Of de verspreiding van het coronavirus mag stoppen
 • Voor al de mensen die getroffen worden door het coronavirus (lichamelijk en financieel).
 • Voor genoeg financiële middelen om de mensen in Kwanjana te kunnen blijven helpen, zeker in deze onzekere tijd
 • Voor genoeg financiën om nieuwe klaslokalen te bouwen, zodat we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen
 • Voor voldoende regen in dit regenseizoen, zodat er een goede oogst mag zijn
 • Voor genoeg sponsors voor onze sponsorkindjes
 • Voor de sponsorkinderen die nu weer naar school mogen, dat het (Bijbels) onderwijs gezegend mag worden
 • Voor een goede samenwerking met en binnen het actie comité zodat we met elkaar Kwanjana kunnen ontwikkelen
 • Voor onze besturen en vrijwilligers. Voor wijsheid en inspiratie in het maken van plannen en beslissingen en in het doen van activiteiten
 • Voor wijsheid en kracht om ons werk dagelijks te kunnen doen
Danken
 • Voor de mogelijkheden om ons werk te kunnen voortzetten
 • Dat we elke dag onderwijs kunnen geven
 • Voor de betrokkenheid bij ons werk
 • Voor de acties van de vrijwilligers. Door middel van hun inzet zijn er verschillende projecten gefinancierd
 • Voor 90 kindjes die een sponsor gevonden hebben
 • Voor het team wat we hebben en de fijne samenwerking die we ervaren
 • Voor de artsen die we gevonden hebben in Malawi die gratis gezondheidszorg willen geven aan onze sponsorkinderen
 • Voor elke stap die we mogen doen, hoe klein die ook is