Bidden en danken

Bidt zonder ophouden, dankt God in alles. 1 Thessalonicenzen 5: 17 en 18a. De Bijbel spreekt over het belang en de kracht van het gebed. Wilt u met ons meebidden dat ons werk daadwerkelijk een verandering brengt in de levens van mensen in armoede? De Bijbel laat ook zien dat we in alle omstandigheden God mogen danken. Laten we daarom niet vergeten God te danken voor Zijn leiding in ons werk.

Bidden
 • Voor een voorspoedige bouw van de keuken.
 • Of het coronavirus zich niet verder zal verspreiden in Malawi.
 • Voor al de mensen die getroffen worden door het coronavirus (lichamelijk en financieel).
 • Voor genoeg financiële middelen om de mensen in Kwanjana te kunnen blijven helpen, zeker in deze onzekere tijd.
 • Voor genoeg sponsors voor onze sponsorkindjes
 • Voor het werk op de kleuterschool en de leerkracht en assistente
 • Voor Gods zegen op de Bijbelvertellingen die elke morgen gedaan worden
 • Voor een goede samenwerking met en binnen het actie comité zodat we met elkaar Kwanjana kunnen ontwikkelen
 • Voor onze besturen en vrijwilligers. Voor wijsheid en inspiratie in het maken van plannen en beslissingen en in het doen van activiteiten
 • Voor wijsheid en kracht om ons werk dagelijks te kunnen doen
 • Voor een goede oogst, zodat er genoeg eten zal zijn voor dit jaar
Danken
 • Voor het succesvolle project van de wederopbouw
 • Voor de vele giften die binnen kwamen en waarvan we 291 gezinnen maismeel hebben kunnen geven
 • Voor de financien die we binnen hebben gekregen om een keuken van te kunnen bouwen
 • Voor de mogelijkheden om ons werk te kunnen voortzetten
 • Voor de betrokkenheid bij ons werk
 • Voor de acties van de vrijwilligers. Door middel van hun inzet zijn er verschillende projecten gefinancierd
 • Voor 50 kindjes die een sponsor gevonden hebben
 • Voor het team wat we hebben en de fijne samenwerking die we ervaren
 • Voor de artsen die we gevonden hebben in Malawi die gratis gezondheidszorg willen geven aan onze sponsorkinderen
 • Voor elke stap die we mogen doen, hoe klein die ook is