Hongerbestrijding

De oogst is veelbelovend, maar de honger steeds groter...

Als we Kwanjana binnenrijden zien we overal prachtig groene maisvelden. De mais doet het erg goed dit jaar en tot nu toe zien de mensen de oogst hoopvol tegemoet.

Maar als we bij een willekeurig huis stilstaan en een praatje met de bewoners maken, zien we geen hoop in hun ogen. Geen hoop, maar wanhoop. Geen blijdschap over de komende oogst, maar zorgen om vandaag. Wat is er aan de hand in Kwanjana en vele andere plaatsen in Malawi?

Meerdere jaren achter elkaar is de oogst (voor een gedeelte) mislukt, door overstromingen en ongedierte. Ook afgelopen jaar was de oogst niet genoeg, omdat een deel van de oogst was weggespoeld door cycloon Idai. Daardoor hebben de meeste mensen geen mais meer. En mais kopen is voor de meeste mensen onmogelijk. Waar een zak mais na de oogst 10 euro kost, is de prijs voor een zak mais nu opgelopen tot 25 euro. De meeste mensen eten nog maar één keer per dag, soms alleen groenten. De mensen die twee keer per dag een maaltijd kunnen klaarmaken, zijn de mensen die het goed hebben. En dat zijn maar enkele gezinnen in Kwanjana. Achter bijna elke deur wordt honger geleden. En honger is verschrikkelijk. Vooral voor een vader die zijn kind geen goede maaltijd kan geven en met honger naar bed moet sturen. Vooral voor een moeder, die haar borstvoeding dagelijks minder ziet worden en het gehuil van haar baby om meer melk moet aanhoren, maar niet kan geven. Vooral voor die oude oma, die geen enkel klusje kan doen om nog iets bij te verdienen en vol zorgen naar bed gaat, want zal ze morgen wel iets te eten hebben?

De honger wordt elke dag erger en stichting For a Change voelt de nood en het verlangen om iets te betekenen voor de mensen in Kwanjana. We richten ons allereerst op de risicogroepen: oudere mensen en moeders die borstvoeding geven. We kunnen niet alle mensen helpen, de mais is heel duur. Maar met jouw hulp kunnen we een verschil maken in het leven van een oma, in het leven van een moeder die haar baby zo graag genoeg melk wil geven. Help je mee? Samen honger stap voor stap te verslaan? Samen een lichtpuntje te zijn in Kwanjana? Een zak mais kost €25,- en helpt een gezin een maand vooruit. Doneer hier of maak je gift over op: NL92 INGB 0006 7128 98 t.n.v. Stichting For a Change o.v.v. hongerbestrijding.

We zijn verwonderd over de donaties die binnen gekomen zijn! We hebben maismeel uit kunnen delen aan ouderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Wat waren ze ontzettend blij. Er was weer hoop in hun ogen te zien. Ze hebben nu weer te eten totdat de tijd van de oogst aanbreekt. We hebben in totaal 391 families kunnen helpen dankzij jullie vrijgevigheid! De mensen laten nu ook zien hoe blij ze zijn met de hulp die ze gekregen hebben. Ze overladen ons met de eerste producten van de oogst. Pompoenen, verse mais, aubergines. We geven het door: Namens de mensen in Kwanjana duizendmaal dank!