Bouw basisschool

Goed onderwijs, een zaak van levensbelang!

Een aantal jaar geleden hebben we een eigen kleuterschool gebouwd bij ons center. Hier wordt kwalitatief onderwijs gegeven door gedreven leerkrachten met aandacht voor het individuele kind. Als ze de kleuterschool hebben afgerond, gaan ze naar de lokale basisschool. Helaas is de kwaliteit van het onderwijs ondermaats. Er zitten soms 100 leerlingen in een klas, en er is een tekort aan materialen en gemotiveerde leerkrachten. Daardoor gaan de resultaten van onze sponsorkinderen vaak achteruit. Vooral de kinderen met concentratie- en leerproblemen hebben het moeilijk op de basisschool. Daarom is onze volgende stap het realiseren van een eigen basisschool.

Met een eigen basisschool hopen we ons te kunnen richten op hoogstaand kwalitatief onderwijs. Dit betekent gemotiveerde leerkrachten met liefde voor hun vak, maximum aantal leerlingen in één klas, onderwijs uit de Bijbel & het ontwikkelen en stimuleren van de vaardigheden en talenten van iedere leerling. Goed onderwijs verandert een kind voorgoed en biedt een kind meer mogelijkheden op de lange termijn. Het vergroot de kans op een goede baan en heeft ook een positieve impact op de volgende generatie.

Inmiddels hebben we genoeg geld kunnen verzamelen om een basisschool te starten. Daar zijn we erg dankbaar voor! Binnenkort hopen we te beginnen met de bouw van de basisschool. 


Doel: €100000
€100000

Mei 2023: de bouw van de basisschool is begonnen! Op de foto is te zien waar klas 1-4 gebouwd gaat worden.

De countouren van het schoolgebouw worden al goed zichtbaar!


De bouw van de basisschool is af!

Er is hard gewerkt om dit mogelijk te maken, daar zijn we erg dankbaar voor! Lees hier hoe we het basisonderwijs vorm willen geven.