Ons werk, een baken van hoop

25 oktober 2023

Als leerkracht in het speciaal onderwijs is mijn reis in Kwanjana ronduit transformatief geweest. De keuze om vrijwilliger te worden als leerkracht speciaal onderwijs bij For A Change was een beslissing die voortkwam uit een diepe passie voor inclusiviteit en een onverzettelijk geloof in het potentieel van elk kind, ongeacht zijn capaciteiten. Het uiteenlopende scala aan leerproblemen onder mijn studenten is een onderdeel van mijn werk dat het spannender maakt. Van dyslexie tot autisme tot aandachtstekortstoornissen, elk kind brengt een unieke reeks uitdagingen met zich mee die geïndividualiseerde onderwijsmethoden en -benaderingen vereisen, die een creatieve benadering van lesgeven vereisen.

Ik heb een combinatie van educatieve bezigheidstherapie, praktische activiteiten en zintuiglijke activiteiten gebruikt om mijn studenten erbij te betrekken en het leren interessant te maken. De vooruitgang is misschien langzaam, maar wel gestaag. Elke kleine stap voorwaarts is een belangrijke prestatie voor deze leerlingen. Geduld, gekoppeld aan een onwankelbaar doorzettingsvermogen, is de basis van onze vooruitgang geweest. Het gevoel van voldoening dat ontstaat als je ziet hoe een leerling een leerhindernis overwint, is onmetelijk. Van het identificeren van letters van het alfabet tot het beheersen van elementaire wiskundige vaardigheden. Een van mijn meest trotse momenten was toen een leerling, die met het alfabet had geworsteld, voor de klas stond en de helft van de letters van het alfabet identificeerde en reciteerde. De pure vastberadenheid en de getoonde moed waren een bewijs van de vooruitgang die we hebben geboekt. Deze mijlpalen worden met vreugde en trots gevierd.

De impact van onze inspanningen reikt verder dan het klaslokaal. Ouders en/of voogden zijn, ooit aarzelend en onzeker, getuige geweest van het potentieel in hun kinderen, en de perceptie is verschoven van een beperking naar een grenzeloze mogelijkheid. Eén emotioneel moment was toen een ouder met mij de hernieuwde hoop deelde die zij hadden voor de toekomst van hun kind. Ze hadden de vooruitgang gezien en, nog belangrijker, ze hadden het zelfrespect van hun kind zien bloeien. Deze transformatie in houding en geloof was een bewijs van de kracht van onderwijs als katalysator voor verandering. De groei die ik bij mijn studenten zie, is zo mooi. Gezichten die ooit gevuld waren met frustratie en twijfel aan zichzelf, stralen nu vertrouwen uit. Hun nieuwsgierige geest, ooit onderdrukt door barrières, bloeit nu op in een omgeving die hun unieke sterke punten viert.

Een van de belangrijkste hoogtepunten van het werk in Kwanjana is wanneer we vrienden op bezoek krijgen om ons werk te ondersteunen. Speciale dank aan Jacolien, Esther en Dianne, en Hannah en Julia, wier impact de grenzen van klaslokalen overstijgt en een blijvende stempel drukt op de harten en geesten van onze studenten.

Lesgeven in Kwanjana heeft zijn uitdagingen gehad. Een voorbeeld hiervan was in november 2022; rond de tijd dat ik eindelijk enige verandering in Yamikani begon te zien. Het nieuws over zijn ongeval kwam  twee uur nadat we hem afgezet hadden bj het ziekenhuis, en uiteindelijk een bevestiging van zijn overlijden tegen de avond van 17 november. Dit liet ons hele hart in stukken achter, maar God was een vriendelijk Ontfermer. We hadden zo'n geweldige band. Toch ben ik heel blij dat ik hem gekend heb. Het was een reis met een enorme beloning. De impact die we hebben gehad op het leven van deze kinderen en de bredere gemeenschap is een bewijs van de kracht van de toegewijde docenten bij For A Change en het onwankelbare geloof in het potentieel van elk kind.

Naarmate mijn reis vordert, word ik dagelijks herinnerd aan het immense potentieel dat in elk kind schuilt, wachtend om ontdekt en gevoed te worden. Samen geven we niet alleen onderwijs, we creëren een betere, inclusievere toekomst voor alle leerlingen, ongeacht hun capaciteiten. Ons werk in Kwanjana is een baken van hoop voor de toekomst. We geven niet alleen vorm aan de levens van deze bijzondere leerlingen, maar we zaaien ook de zaden van inclusiviteit en begrip voor toekomstige generaties. Terwijl ik vooruitkijk, ben ik vervuld van hoop en vastberadenheid om dit belangrijke werk voort te zetten. Samen zullen we doorgaan met het slechten van barrières, het uitdagen van percepties en het creëren van een wereld waarin elk kind, ongeacht zijn capaciteiten, de kans heeft om te gedijen. De reis gaat verder en de mogelijkheden zijn grenzeloos!