Mensen met speciale behoefen onderwijzen en liefhebben

10 november 2023

In juni 2023 maakten mijn vriendin en ik de lange reis van Ontario Canada naar Malawi, Afrika. We hoopten dát, wat we hebben geleerd door ons onderwijs en onze ervaring met het ondersteunen van mensen met speciale behoeften naar de school in Kwanjana te brengen, in de hoop dat de leraren onze kennis zouden kunnen gebruiken om meer en beter onderwijs te bieden aan de kinderen met speciale behoeften in Kwanjana.

Het was echt bemoedigend om te zien welk werk ze al deden en ik merkte dat we ook zoveel van hen konden leren! We brachten twee maanden door in Malawi, gingen zo vaak als we konden naar de For a Change-school, hielpen de leraren in de klas door de kinderen te helpen met hun letters en cijfers, genoten met hen in de verschillende hoeken en gaven speciale aandacht en tijd aan die studenten die moeite hadden om zich te concentreren en hun lessen te leren vanwege hun speciale behoeften. George, een universiteitsprofessor en vrijwilliger bij For a Change, had al zoveel gedaan voor de klas met speciale behoeften. Maar samen met George en de leraren zijn we erin geslaagd de kinderen met speciale behoeften vaker naar de klas te halen en een aantal methoden te ontwikkelen waarmee ze zich beter kunnen concentreren in de klas en hun lestijd effectiever kunnen gebruiken om te leren.

Alle leraren van For a Change hadden zoveel liefde voor de kinderen en zoveel enthousiasme en energie om ze les te geven. Dit was voor mij echt bemoedigend om te zien. Ze kenden alle kinderen en vonden het erg belangrijk dat ze goed leerden. In plaats van altijd ‘theetijd’ te gebruiken om te ontspannen en een praatje te maken, speelden ze vaak met de kinderen mee en gebruikten ze de tijd om de band met de kinderen te versterken en liefde voor iedereen te tonen. De kinderen weerspiegelden deze liefde en zorg die ze ontvingen door de vreugde die ze hadden bij het leren en de manier waarop ze voor elkaar zorgden en op de leraren reageerden.

Wat we bij For a Change zagen, stond in contrast met wat we zagen op de plaatselijke school toen we daar op bezoek waren. De klassengrootte kon oplopen tot 100 leerlingen in een klein lokaal met slechts één leraar, terwijl ze in Kwanjana er de voorkeur aan gaven de klas onder de 30 leerlingen te houden. De leraren op de plaatselijke school konden de extra tijd niet besteden aan het uitleggen van moeilijke concepten die voor sommige leerlingen verwarrend waren, maar gingen in plaats daarvan alleen door met hun lesplan. Met de steun die zij ontvangen kan For a Change zorgen voor betere gebouwen, bureaus en stoelen voor de klaslokalen en meer lesmateriaal.

Het was moeilijk te zien hoe weinig de mensen in Kwanjana hadden, maar ik ben zo dankbaar voor de veranderingen die For a Change daar al heeft kunnen bewerkstelligen. De liefde die het hele team van For a Change voor de kinderen en ouders heeft, komt zo goed tot uiting in de tijd en zorg die zij elke dag besteden. Het aantal sponsors voor de kinderen blijft groeien en door de gegeven donaties heeft For a Change kunnen uitbreiden en een basisschool kunnen bouwen. Maar ze zijn niet alleen in staat om beter onderwijs en goede voeding te bieden, ze hebben ook de mogelijkheid om het Evangelieverhaal aan zoveel mensen te onderwijzen en hen te vertellen over de liefde van Christus!