De nood in Kwanjana

12 mei 2022

Ontwikkelingswerk is zo'n bevredigend werk en tegelijkertijd een moeilijke baan. Het is mooi om te zien hoe kinderen die in ons programma worden opgenomen, kwalitatief onderwijs krijgen op onze school en gevoed worden voordat ze naar school gaan en als ze terugkomen uit school. We hebben gehandicapte kinderen uit de gemeenschap zien komen om hulp bij ons te zoeken, terwijl dit soort kinderen in het verleden verborgen zijn gehouden voor mensen. Sommigen van hen brachten het grootste deel van hun leven binnenshuis door. Er gebeuren veel dingen in de gemeenschap en we zijn zo blij om deze vooruitgang te zien.

Aan de andere kant heeft ons verblijf in de gemeenschap ons inzicht gegeven in de nood en behoeften van de mensen. Voor nu wil ik je meenemen naar één van de problemen die we hebben ontmoet en waarvan we zien dat deze een zeer grote behoefte is voor de gemeenschap.

Toen we naar Kwanjana kwamen om ons onderzoek te doen, ontdekten we dat enkele van de grootste uitdagingen het gebrek aan volledige onderwijsniveaus waren, dat wil zeggen kleuter-, lager en secundair onderwijs. Er was ook een gebrek aan een kliniek. Op het gebied van onderwijs heeft de gemeenschap lokale kleuterscholen met ongekwalificeerde leraren, ze hebben een basisschool die wordt gerund door de overheid, er is geen middelbare school in het dorp en de dichtstbijzijnde is ongeveer 5 kilometer bij het dorp vandaan. Dus de community vroeg ons of we hen konden helpen om hier ontwikkeling in te brengen. Dit liet ons zien dat dit echt één van de noden van de gemeenschap is.

Sinds we in Kwanjana zijn gaan werken, vragen studenten of we hen kunnen helpen met het schoolgeld om hun middelbare school, die 4 jaar duurt, af te kunnen maken. We hebben de studenten weggestuurd met de mededeling dat we nog niet met dit soort programma's zijn begonnen. Ik herinner me een keer dat ik twee meisjes in mijn kantoor ontving die om schoolgeld vroegen, omdat hun ouders het niet kunnen betalen. En ik realiseerde me da,t als deze meisjes niet worden geholpen, ze zo jong zullen trouwen. Er was ook een moment waarop één van de families kwam met hun zoon die was geselecteerd voor een goede middelbare school, maar ze konden net de helft van het geld betalen door te bedelen en hij werd na een maand teruggestuurd naar huis en de ouders hadden geen geld om het resterende geld te betalen. De vader vertelde me dat zijn zoon een goed verstand gekregen heeft en serieus is met zijn opleiding en dat hij een geweldige toekomst heeft en hun hoop is, dat wanneer hij het beter zal doen in het leven, hij ook andere mensen kan helpen.

In Kwanjana kunnen veel kinderen hun middelbare school niet afmaken, voornamelijk vanwege schoolgeld en gebrek aan voldoende middelbare scholen. Maar dit is één van de belangrijkste onderdelen van het onderwijs. Als je geen middelbare school hebt gedaan, zal het zo moeilijk voor je zijn om kansen te vinden om jezelf te ontwikkelen. Maar degenen die de middelbare school hebben gedaan, hebben meer kans om het goed te doen, dan degenen die de school hebben verlaten op de basisschool, omdat veel banen en hogescholen vragen om degenen die de middelbare school hebben afgemaakt.

Als organisatie willen we die kinderen helpen die hard werken op school en door schoolgeld niet naar school kunnen. Stap voor stap hopen we, met Gods hulp, ook een middelbare school in Kwanjana te kunnen bouwen.