Dankdag

4 november 2020

Dank God in alles.

In deze weken mogen we weer dankdag houden. Dankdag in coronatijd. Een bijzondere tijd waarin we leven. Op biddag was het de laatste keer dat we allemaal naar de kerk konden. Nu is het dankdag en zijn de kerken vrijwel leeg. Is er reden om dankdag te houden als we kijken naar de periode die achter ons ligt?

In 1 Thessalonicenzen 5:18 staat: Dank God in alles! Dat betekent in elke situatie, in welke omstandigheden we ons ook bevinden. Het is een opdracht: Dank! Wat is er veel om te danken. Als we zien hoe de Heere de harten van mensen geneigd heeft om zich in te zetten voor de stichting en we een prachtige keuken mochten bouwen. Dat er zoveel sponsors bij zijn gekomen. Dat de veldwerkers hun werk mogen doen ondanks de beperkingen. We mogen de Heere ook danken dat Hij werkt aan Zijn plan en Hij regeert. In al deze dingen die gebeuren in de wereld horen we de naderende voetstappen van de Heere Jezus. Zijn daden omvatten de hele wereld. Het feit dat de aarde er nog steeds is, en niet is overgegeven aan de chaos, is omdat de Heere haar in stand houdt. In alle hectiek van het wereldgebeuren, is Hij Degene die alle touwtjes in handen heeft. Wat er ook gebeurt op aarde. Hij leidt deze wereld naar Zijn bestemming. Er komt een dag dat Zijn koninkrijk definitief doorbreekt. Dat deze door de zonde geteisterde en gebroken aarde, vernieuwd gaat worden. Daarom kunnen en mogen we dankdag houden. Hoe heeft u/ heb jij de periode beleefd tussen bid- en dankdag? Horen wij al bij dat Koninkrijk?

In Kolossenzen 3:17 staat een opdracht: En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus Christus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem!