Aan het begin van een nieuw jaar

6 januari 2021

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. We willen jullie allereerst Gods zegen toewensen voor dit nieuwe jaar.

Het center is weer geopend, de kinderen komen elke dag weer naar school en krijgen 2 keer per dag een maaltijd. Het actie comité is elke dag weer paraat om alles in goede banen te leiden. De moeders zijn elke dag om half 7 al aanwezig om het eten voor de kinderen te bereiden. En om 7 uur zijn ook de leerkrachten in beeld om de kinderen te verwelkomen en alles voor die dag klaar te maken. Altijd als we in Kwanjana zijn, stroomt ons hart vol met blijdschap. Wat mogen we met elkaar toch een mooi werk doen. Op dit moment hebben we al 71 sponsorkindjes die we mogen en kunnen helpen, dankzij trouwe sponsors in Nederland. En wat is het mooi om ze dagelijks te zien ontwikkelen. Om te zien hoe kinderen die ondervoed in ons programma kwamen, er nu gezond uit zien. Om de kinderen te zien stralen en genieten in de klas, waar ze zoveel liefde ontvangen van onze geweldige leerkrachten. Om te observeren hoeveel Engels ze al kunnen. Om te horen dat ze al een heel aantal Bijbelverzen kunnen opzeggen in het Engels. En dat ze elke dag Gods Woord mogen horen, met het gebed dat het zaad wat we mogen strooien, mag ontkiemen in hun jonge hartjes!

Altijd als we in Kwanjana zijn, verwonderen we ons weer, dat we dit mooie werk mogen doen. Dat we werkelijk een verschil mogen brengen in het leven van deze kinderen. Dat ontwikkelingswerk echt helpt, al op zo een korte termijn! Onze sponsorkinderen die op de basisschool zitten, bleken de beste resultaten te hebben in hun klas, doordat ze dagelijks genoeg en gezond te eten krijgen en omdat ze bijles krijgen van onze leerkrachten. Wat is dat mooi en bijzonder om te zien!

En wat is het heerlijk om een poosje in het klaslokaal te zitten, waar de kleuters op dit moment over het ziekenhuis werken. Om ze heel serieus bezig te zien in hun taak als dokter, of met het verkopen van medicijnen. Waar ze heel geconcentreerd medicijnen maken van klei. En dat ze horen over het belang van goede gezondheidszorg en het gevaar van toverdokters (waar nog vaak gebruik van gemaakt wordt in het dorp). Bovenal dat ze de grote Medicijnmeester nodig hebben voor hun hart.

We zijn dit jaar met alle kinderen en het personeel begonnen rond Gods Woord. Met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Met de wens dat 1 woord centraal mag staan in het jaar 2021. Liefde. Allereerst God liefhebben boven alles. Maar ook onze naaste als onszelf. Dan zal het een goed jaar zijn, wat er ook gebeurt.

We hopen en bidden dat we dit jaar weer wat stappen mogen zetten in de strijd tegen armoede, samen met mensen in Nederland die ons werk ondersteunen. Met Gods hulp en Zijn zegen over ons werk. Anders is ons werk tevergeefs (psalm 127).