Wederopbouw I

Na de hevige regens in maart, waren veel huizen ingestort. We hebben 250 gezinnen die getroffen waren noodhulp kunnen geven. We hebben onderzoek gedaan naar een lange termijn oplossing en dit betekent dat er nieuwe huizen gebouwd zullen worden. Huizen van gebakken stenen, gebouwd met cement en met een dak van golfplaten. Hierdoor zullen de gezinnen veel minder snel getroffen worden wanneer er veel en langdurige regen is, omdat de huizen veel sterker zijn en dus niet zomaar zullen instorten.

Om het project uit te voeren kregen we financiële hulp van Bijzondere Noden. We hebben de mensen zelf verantwoordelijkheid voor (het bouwen van) hun huis gegeven. Ook al kunnen zij financieel niets bijdragen, ze kunnen wel op andere manieren helpen. Zo moesten de mensen zelf voor zand en water zorgen, dat nodig was om de huizen te bouwen. Op deze manier hebben zij ook meer het gevoel dat het echt hun eigen huis is.

Ondertussen hebben we 22 gezinnen kunnen helpen met een nieuw huis. Op 31 oktober 2019 heeft het team van Bijzondere Noden een bezoek gebracht aan Kwanjana. Zij hebben de huizen bezocht en de begunstigden gesproken.

In november ging het regenseizoen van start. Dit ging gepaard met hevige wind en regen. Daardoor zijn zeker 50 gezinnen in Kwanjana getroffen. Ook de voorzitter van het actiecomité was één van de getroffenen. We hebben besloten om ook voor hem een nieuw huis te bouwen.