Noodhulp

Dit is meneer John Shaibu. Zijn vrouw leeft niet meer en hij woont alleen in dit huisje. Het dak lekte heel erg als het regende. Gelukkig waren er jongeren uit de kerk die hem geholpen hebben om het dak te repareren. Verder krijgt hij wat hulp van zijn iets jongere zus, maar ook zij is al oud. Elke dag is hij, ondanks zijn ouderdom, te vinden op zijn stukje land, om mais te verbouwen. Zijn enige bron voor zijn levensonderhoud. Hij eet één keer per dag, meestal 's avonds. Op dit moment heeft hij nog een beetje meel om nsima (maïspap) van te koken. Hij heeft wat van de kunstmest verkocht, dat eigenlijk bedoeld was voor de mais die nu op zijn stukje land staat. Als dit meel op is, weet hij niet wat er daarna zal gebeuren. In mijn hart stijgt een gebed op tot de Heere, dat er hulp voor hem mag komen.

Zo zien we veel van deze mensen in Kwanjana. We zien de nood. We horen de roep. We geven het door. Deze mensen hebben hard hulp nodig! We hebben een plan gemaakt, om 2 keer maismeel en andere levensmiddelen uit te delen aan 370 gezinnen. Hiervoor hebben we €15.520.19 nodig. We hopen dat er weer veel mensen zijn, die willen delen met meneer Shaibu en de 369 andere gezinnen, die niet weten wat ze morgen zullen eten. Zodat ze mogen ervaren hoe waar het is wat in Psalm 146: 7a staat: Die den verdrukten recht doet, Die den hongerigen brood geeft;

Deelt u mee?

Eén pakket kost €22,- en een gezin kan daar een maand van rondkomen. Maak uw gift over naar  NL92 INGB 0006 7128 98 o.v.v. noodhulp 2022 of maak hier uw gift over. Namens meneer Shaibu en alle andere gezinnen in nood, alvast heel erg bedankt!

Cycloon ANA

Naast de honger is Malawi door een ander probleem getroffen. Maandag 24 januari kwam cycloon Ana richting Malawi die in de nacht van maandag of dinsdag over Malawi trok. Veel gebieden staan onder water, en veel huizen zijn verwoest. Ook in Kwanjana hebben veel mensen (een deel van) hun huis verloren.

Lees hier meer informatie:

Roep om hulp! (mailchi.mp)

Update na cycloon Ana (mailchi.mp)

29 januari 2022

Vandaag hebben we 515 gezinnen blij mogen maken met een voedselpakket. Wat een voorrecht dat we al deze gezinnen, door hulp van zoveel sponsors uit Nederland, hoop mogen bieden in deze moeilijke tijd. We zijn begonnen met gebed en een opening uit Gods Woord uit psalm 146. De mensen zijn erop gewezen dat wij hulp mogen bieden, maar dat ze hun hoop niet van ons moeten verwachten, maar alleen van de HEERE en dat ze Hem moeten danken voor de hulp die ze ontvangen hebben. Bekijk hiernaast het filmpje voor een impressie van deze bijzondere morgen.

25 februari 2022

Deze dag hebben we opnieuw heel veel gezinnen mogen helpen. 500 gezinnen hebben een voedselpakket ontvangen waardoor ze weer een maand te eten hebben. Daarna wordt de eerste oogst verwacht, zodat de mensen nu genoeg te eten hebben, totdat ze zelf weer eten van hun land kunnen halen. We zijn ook deze dag weer begonnen met een gedeelte uit Gods Woord, wat zo belangrijk is, want in Mattheus 4:4 staat geschreven: Doch Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat. We hopen en bidden dat zowel het geestelijke als lichamelijke voedsel tot grote zegen mag zijn! Hartelijk dank voor alle donaties die binnen gekomen zijn en ons de mogelijkheid hebben gegeven om zoveel gezinnen te kunnen helpen.