Klaslokalen

Wat zijn we blij nu de kleuterschool weer open mag! Eindelijk kunnen onze sponsorkinderen weer naar school komen om te leren. Alleen kunnen we niet alle leerlingen tegelijk lesgeven. Omdat er afstand gehouden moet worden, hebben we 3 groepen moeten maken die om de beurt les krijgen. Dit betekent dat ze dus veel minder kunnen leren, dan wanneer ze een hele dag naar school zouden kunnen. Ook groeit het aantal sponsorkinderen, waardoor de klassen steeds groter worden. Daarom is het hoog tijd voor nieuwe klaslokalen!

De kinderen komen voor het eerst sinds een half jaar weer naar school. Dat herhaling de beste leermeester is, blijkt wel. Wat zijn ze veel dingen vergeten.. De eerste weken zullen we hard nodig hebben om te herhalen wat ze geleerd hebben, voordat we verder kunnen met nieuwe dingen te leren.

Nieuwe klaslokalen stonden al op de planning. Omdat we graag willen toewerken naar twee groepen voor de kleuterschool, zodat we op verschillende niveaus kunnen lesgeven (groep 1 en 2), is er behoefte aan meer lokalen. Op dit moment gebruiken we nog steeds het center om les te geven, maar wat zou het mooi zijn als we echte klaslokalen zouden hebben. Tijd om een droom werkelijkheid te maken. Zeker nu er voorlopig nog les gegeven moet worden met ‘corona aanpassingen’ zijn deze klaslokalen een prioriteit geworden!

Het is de bedoeling dat er twee klaslokalen gebouwd zullen worden. Het center kunnen we nu dan echt gebruiken voor meetings met het Actie Comité, ouders en andere mensen uit het dorp.

Maakt u dit project mogelijk zodat alle kinderen een hele dag naar school kunnen? Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Doel: €40000
€6405